Ζωγραφικά Πορτρέτα Παλαιών Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής

Αλέξανδρος Παπαναστασίου,
ιδρυτής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής

Εορτασμός 90+ Χρόνων

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο