Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Υποψηφιότητες για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ Προέδρου των Τμημάτων της ΦΛΣ 20 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 30 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 30 Αυγούστου 2017
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΠΠΔΕ 13 Ιουλίου 2017
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΠΔΕ 11 Ιουλίου 2017
Ψήφισμα του Τομέα Γλωσσολογίας για τον θάνατο του Μ. Σετάτου 04 Ιουλίου 2017

Εορτασμός 90+ Χρόνων

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο