Εργαστήριο Σημειωτικής - SemioLab

 Semio Lab Logo

ΦEK Ίδρυσης-610/8-3-2016.
Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου στις 24-5-2016, Φιλοσοφική Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4310/14, (αρ.πρωτ.1092/26-5-2016)
Χώρος Εργαστηρίου: Αίθουσα Ζ, Ισόγειο Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής.

 

Διευθύντρια

Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σημειωτικής
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
nata.webpages.auth.gr
Τηλ. Γραφείο: 2310-997509, Κινητό: 6979499272
Fax. 2310997599

Αποστολή-Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής τα οποία συμμετέχουν ισότιμα, καθώς και άλλων Σχολών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο Σημειωτικής-Semiolab και προβλέπεται από τον νόμο.
3. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους, καθώς και με κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της εικόνας και της διαφήμισης
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τ. Α΄, αριθμ. 53)
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα (π.χ. νομικών περιπτώσεων, ως εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια) που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων

Έρευνα

Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:
(α) Σημειωτική κειμένου και εικόνας
(β) Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές)
(γ) Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια)

Μέλη του Eργαστηρίου

• Χριστοδούλου Αναστασία, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σημειωτική, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σημειωτική με εφαρμογές στη μετάφραση, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Νικόλαος Κόντος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Πολιτισμικές Σπουδές, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Μιχάλης Κοκκώνης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σύγχρονη Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Αικατερίνη Ζάχου, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Δημήτριος Κουτσογιάννης, Τμήμα Φιλολογίας, Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στη Διδακτική της ελληνικής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ελένη Μπουτουλούση, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την Ανάλυση της Γερμανικής και Ελληνικής Γλώσσας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ανθή Βηδενμάιερ, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ελένη Χοντολίδου, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Σχολική Παιδαγωγική, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Μαρία-Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Λαογραφία και Κοινωνική ανθρωπολογία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

• Γεώργιος Δαμασκηνίδης, Δομή Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ, Διασημειωτική Μετάφραση και Οπτικός Γραμματισμός, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Λουκία Κωστοπούλου, διδάκτορας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία

Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σημειωτικής
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
nata.webpages.auth.gr
Τηλ. Γραφείο: 2310-997509, Κινητό: 6979499272
Fax. 2310997599
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Εργαστήριο Σημειωτικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νέα Πτέρυγα, γρ.2
54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα