Ψηφιοποιημένα Ελληνικά Φιλολογικά Περιοδικά 19ου – αρχές 20ου αιώνα

 

 

Μέσω ιστοσελίδας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.

Η HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link) είναι το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από τα 32 Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Ακαδημία των Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Σκοπός της HEAL-Link είναι να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο σύνολο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας. Περιέχει πάνω από 7.500 τίτλους περιοδικών πλήρους κειμένου, που καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες.
Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία γίνεται μέσω της κεντρικής σελίδας της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ http://www.lib.auth.gr/

To Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ προσφέρει πρόσβαση πλήρους κειμένου σε 279 περιοδικά της υπηρεσίας JSTOR , στις συλλογές :

Arts and Sciences I Collection
Arts and Sciences II Collection
General Science Collection
Language & Literature

Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου με πρόσβαση στα παλαιότερα τεύχη των περιοδικών των παραπάνω συλλογών. Πρόσβαση μόνο μέσω τοπικού δικτύου του ΑΠΘ (αναγνώριση μέσω IP).

pao

To Periodicals Archive Online (PAO) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία με παλαιά τεύχη περιοδικών (backfiles) που καλύπτουν κυρίως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ εξασφάλισε πρόσβαση στις συλλογές 2,3,4 και 6 του Periodicals Archive Online, οι οποίες συνολικά περιλαμβάνουν παλαιά τεύχη από 325 τίτλους περιοδικών.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με IP αναγνώριση

Η βάση ευρετηριάζει περισσότερα από 10.000 περιοδικά (περισσότερα από 8.500 σε επίπεδο πλήρους κειμένου) καθώς και περίπου 2 εκατ. διδακτορικές διατριβές. Καλύπτει θέματα υπολογιστών, θετικών επιστημών, παιδαγωγικά, οικονομικά, επιστημών υγείας, κ.ά.

Περιλαμβάνει τις εξής βάσεις: ABI/INFORM Global, Academic Research Library, Accounting & Tax, AMA Titles, Banking Information Source, Career and Technical Education, Pharmaceutical News Index, ProQuest Asian Business, ProQuest Computing, ProQuest Dissertations and Theses - A&I, ProQuest Education Journals, ProQuest European Business, ProQuest Medical Library, ProQuest Religion, ProQuest Research Library, ProQuest Science Journals, ProQuest Social Science Journals, ProQuest Telecommunications, U.S. National Newspaper Abstracts.

(υπό ανάπτυξη)
Πύλη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων (Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).
 Ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά - Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Ε.ΚΕ.ΒΙ. Ψηφιοποίηση του περιεχομένου σημαντικών λογοτεχνικών περιοδικών και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών Το Ευρετήριο ¶ρθρων Ελληνικών Περιοδικών είναι μια online βάση δεδομένων, στην οποία ευρετηριάζονται τα περιεχόμενα των Ελληνικών περιοδικών εκδόσεων που υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για την έρευνα και την εκπαίδευση.
Λίστα τίτλων εφημερίδων και περιοδικών, των οποίων τεύχη ψηφιοποιήθηκαν από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ». Τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της Ψηφιοθήκης με άδεια Creative Commons BY-SA.
Alpha :Ευρετήριο Ανθρωπιστηκών και Κοινωνικών Επιστημών- ΕΚΤ

Αρχή Σελίδας

 

Ψηφιοποιημένα Ελληνικά Φιλολογικά Περιοδικά 19ου – αρχές 20ου αιώνα

 

Αθηναΐς (1876-1882)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( πλειάς)

Ακρόπολις Φιλολογική(1888 -1889)  μέσω πανεπιστήμιου Πατρών (πλειάς)

Αλεξανδρινή Τέχνη (1926- 1931)  μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)
 
Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων(1837-1844)  μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων(1847-1849) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Απόλλων(1883-1892) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Κοσμόπολις)

Αργώ (1923-1927 ) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Αρμονία( 1900 -1902) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ασμοδαίος (1875-1885) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

¶στυ (1885-1890) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Αττικόν Μουσείον(1883-1892)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Γράμματα (1911- 1921) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Δελτίον της Εστίας(1877 -1892)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)
 
Εδέμ(1862-1862)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού (1861 -1871)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη (1811) Μέσω (Austrian newspapaers on line )

Εκλεκτά Μυθιστορήματα(1884-1894)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ελικών( 1919-1919) μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Ελληνικός Τηλέγραφος(1812-1836) Μέσω (Austrian newspapaers on line)

Ερμής(1875-1880) μέσω ΑΠΘ (ψηφιοθήκη ) 

Ο Ερμής ο Λόγιος(1811-1821) Μέσω (Austrian newspapers on line)

Εστία (1876-1895) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς) 

Ευρωπαϊκός Ερανιστής(1840 -1843) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ευτέρπη ( 1847-1855) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Η Εφημερίς της Βιέννης ( 1790-1797) μέσω Austrian Newspapers Online

Εφημερίς των Παίδων (1868 -1893) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Εφημερίς των Κυριών (1887-1913 ) μέσω ΑΠΘ  (ψηφιοθήκη) 

Εφημερίς Επίσημος των Ηνωμένων κρατών των Ιονίων Νήσων( 1814-1858) μέσω ΑΠΘ ( ψηφιοθήκη )
 
Ζακύνθιος Ανθών(1874 -1877) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς) 

Ημερολόγιον Σκόκου ( 1886-1918)  μέσω Πανεπιστημίου Πατρών
(Κοσμόπολις)

Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος( 1922 -1936) μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Ηχώ Εγκυκλοπαιδική(1928-1929) μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Θελξινόη (1856-1856) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ιλισσός( 1868-1870)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ιόνιος Ανθολογία ( 1834-1835) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Ιωνική Μέλισσα ( 1850-1852) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)
 
Κασταλία(1861 -1862)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)
 
Κλειώ (1885- 1891) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Λόγιος Ερμής ( 1866-1876 ελλιπής) μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Μέλισσα( 1886 -1887)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Μέλισσα των Αθηνών(1864 -1865) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις(1891- 1894)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Μη Χάνεσαι(1880- 1883) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Νέα Ζωή ( 1904 – 1927) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Νουμάς( 1903 -1931) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα(1857-1858) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)
 
Όμηρος(1873 -1878)   μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)
 
Ο Ρωμηός (1883 -1918) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Παλλάς ( 1877)  μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Πανδώρα(1850-1872) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς) 

Παρθενών(1871 -1880) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Παρνασσός ( 1877- 1895) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)
 
Πινακοθήκη( 1901-1926)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Πνύξ ( 1897 -1898) μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Ποικίλη Στοά ( 1881-1914) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)
 
Σαββατιαία Επιθεώρησις( 1877-1878)  μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Σύντροφος του Έλληνος Διδασκάλου(1905)   μέσω ψηφιακών τεκμηρίων Δημοτικής Β/Θ Πατρών (Δανιηλίς)

Φάρος της Μακεδονίας(1881-1893) μέσω  ΑΠΘ (ψηφιοθήκη)

Φιλολογία( 1841-1843) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς) 
 
Φιλολογική Ηχώ(1893-1897)
 μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Ο Φιλολογικός Τηλέγραφος(1817-1821) μέσω Austrian Newspapers Online
 
Χλόη ( 1889-1889) μέσω πανεπιστημίου Πατρών ( Πλειάς)

Χρυσαλλίς (1863 -1866) μέσω Πανεπιστημίου Πατρών (Κοσμόπολις)

 

Ελληνικά Περιοδικά Πληρους Κειμένου

http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm   ( ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ)

http://kemete.sch.gr/?page_id=91  ( ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ)


Αρχής Σελίδας