Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και η ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Ομιλία του αναπληρωτή καθηγητής κ. Γεωργίου Παπαναστασίου, Διευθυντής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη με τίτλο “Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και η ιστορία της ελληνικής γλώσσας “

27 Ιουνίου 2016

Αίθουσα Τελετών, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής