Φιλοσοφική Σχολή: από το παρόν στο παρελθόν και το μέλλον. Εκδήλωση για τα 90+ χρόνια της Σχολής

Αίθουσα Tελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 90 + (αρχείο .pdf)