Χαιρετισμός Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων ΦΛΣ “Φιλόλογος”

Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» κ. Γιάννη Τζανή.

27 Ιουνίου 2016

Αίθουσα Τελετών, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής