Ζωγραφικά Πορτρέτα Παλαιών Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής

Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ιδρυτής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής