Κοσμήτορες της Φιλοσοφικής Σχολής

Χρονική Περίοδος
Κοσμήτορας
1926 – 1927 Α’ περίοδος
Γεώργιος Χατζιδάκις
1926 – 1927 Β’ περίοδος
Χρίστος Τσούντας (ως 14-12-1926)
Γεώργιος Σωτηριάδης (από 12-3-1927)
1927 – 1928
Γεώργιος Σωτηριάδης
1928 – 1929
Χαρίτων Χαριτωνίδης
1929 – 1930
Γεώργιος Γρατσιάτος
1930 – 1931
Νικόλαος Παππαδάκις
1931 – 1932
Στίλπων Κυριακίδης
1932 – 1933
Κωνσταντίνος Ρωμαίος
1933 – 1934
Γιάννης Αποστολάκης
Ευστράτιος Πελεκίδης
1934 – 1935
Ιωάννης Βογιατζίδης
1935 – 1936
Ευστράτιος Πελεκίδης
1936 – 1937
Δημήτριος Ευαγγελίδης
1937 – 1938
Ιωάννης Βογιατζίδης
1938 – 1939
Χαρίτων Χαριτωνίδης
1939 – 1940
Στίλπων Κυριακίδης
1940 – 1941
Ευστράτιος Πελεκίδης
1941 – 1942
Στίλπων Κυριακίδης
1942 – 1943
Ιωάννης Παπασταύρου
1943 – 1944
Αντώνιος Σιγάλας
1944 – 1945
Μιχαήλ Λάσκαρις
1945 – 1946
Ιωάννης Σταματάκος
1946 – 1947
Κωνσταντίνος Βουρβέρης
1947 – 1948
Ανδρέας Ξυγγόπουλος
1948 – 1949
Νικόλαος Ανδριώτης
1949 – 1950
Ιωάννης Κακριδής
1950 – 1951
Στίλπων Κυριακίδης
1951 – 1952
Στυλιανός Καψωμένος
1952 – 1953
Λίνος Πολίτης
1953 – 1954
Χαράλαμπος Γιερός
1954 – 1955
Εμμανουήλ Κριαράς
1955 – 1956
Ιωάννης Κακριδής
1956 – 1957
Στίλπων Κυριακίδης
1957 – 1958
Νικόλαος Ανδριώτης
1958 – 1959
Αγαπητός Τσοπανάκης
1959 – 1960
Απόστολος Βακαλόπουλος
1960 – 1961
Στυλιανός Καψωμένος
1961 – 1962
Λίνος Πολίτης
1962 – 1963
Βασίλειος Τατάκης
1963 – 1964
Γεώργιος Μπακαλάκης
1964 – 1965
Μιχαήλ Σακελλαρίου
1965 – 1966
Μανούσος Μανούσακας
1966 – 1967
Κωνσταντίνος Γρόλλιος
1967 – 1968
Ιωάννης Καραγιαννόπουλος
1968 – 1969
Εμμανουήλ Ανδρόνικος
1969 – 1970
Στυλιανός Πελεκανίδης
1970 – 1973
Λάμπρος Χουσιάδας
1973 – 1974
Νικόλαος Κονομής
1974 – 1975
Γεώργιος Μουρέλος
1975 – 1976
Χρύσανθος Χρήστου
1976 – 1977
Γεώργιος Σαββίδης
1977 – 1978
Δημήτριος Λυπουρλής
1978 – 1979
Δημήτριος Μαρωνίτης
1979 – 1980
Εύδοξος-Παναγιώτης Τσολάκης
1980 – 1981
Αναστάσιος Μέγας
1981 – 1982
Αύγουστος-Κωνσταντίνος Μπαγιόνας
1982 – 1983
Κυριάκος Τσαντσάνογλου
1983 – 1985
Γεώργιος Χουρμουζιάδης
1985 – 1988
Μαρία-Μίκα Χαρίτου-Φατούρου
1988 – 1991
Δημήτριος Παντερμαλής
1991 – 1994
Δημήτριος Μαρωνίτης
1994 – 1997
Γεώργιος Παράσογλου
1997 – 2000
Παναγιώτης Ξωχέλλης
2000 – 2003
Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου
2003 – 2006
Γεώργιος Γούναρης
2006 – 2010
Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος
2010 – 2014
Μιλτιάδης Παπανικολάου
2014 – 2018 Δημήτριος Μαυροσκούφης
2018 – Δημήτριος Μαυροσκούφης