Πρακτικά Συνεδριάσεων

Για να μεγενθύνετε μια εικόνα, κάντε κλικ πάνω της