ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΔΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

Η επώνυμη Έδρα Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017, μετά από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη (Μάιος 2016). Ανήκει διοικητικά στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και είναι ενταγμένη στον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας.
Τα προσφερόμενα μαθήματα, δύο σε κάθε εξάμηνο, είναι επιλέξιμα από κάθε φοιτητή τόσο του Τμήματος όσο και άλλων τμημάτων και σχολών, ως Υποχρεωτικές κατ’ Επιλογήν ή Ελεύθερες Επιλογές. Το επιστημονικό πεδίο-αντικείμενο των μαθημάτων είναι σχετικό όχι μόνο με τον Πόντο αλλά με όλον τον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής, από την Άλωση της Πόλης και την κατάλυση της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι το 1922.
Συνολικά 400 περίπου φοιτητές (προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών) δήλωσαν τα δύο μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές μαθαίνουν για τον πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και όλης της Ανατολής, έρχονται σε επαφή με τις ιστορικές πηγές, εκπονούν εργασίες, επισκέπτονται αρχεία και μουσεία, εφοδιάζονται με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και μυούνται σε όλα τα είδη των πηγών, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές είτε για την καλύτερη κατάρτισή τους στη β/θμια εκπαίδευση.
Η Έδρα στελεχώνεται επίσης από δύο σπουδαίους επιστήμονες, τους διδάκτορες Θεοδόση Κυριακίδη και Νίκο Μιχαηλίδη, που αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, εκπονούν το ερευνητικό πρόγραμμα ψηφιακής αποτύπωσης της διαχρονικής παρουσίας του Ελληνισμού στον ιστορικό Πόντο και τη νότια Ρωσία (επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Παντ. Νίγδελης).
Η επιστημονική ομάδα εργασίας της επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών δεν περιορίζεται μόνο στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της. Ψηλά στις προτεραιότητές της, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα της Έδρας (http://www.hist.auth.gr/el/ponticstudies), είναι η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και αρχεία της Ελλάδας. Κυρίως όμως αυτό που προέχει είναι οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιστορικούς του εξωτερικού γενικότερα, που ασχολούνται με συναφή επιστημονικά ζητήματα. Προβλέπονται επίσης η διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ερευνητών για διαλέξεις, εκδηλώσεις και μαθήματα, η διοργάνωση θερινών σχολείων και ανταλλαγής φοιτητών, η συνεργασία με την αρμενική και την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και φυσικά η επικοινωνία με την ελληνική Διασπορά.