Εργαστήριο Σημειωτικής – SemioLab

http://www.semiolab.eu/gr/

Χώρος Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Αίθουσα Ζ, Ισόγειο Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2310 997518
Εmail: semiolab@auth.gr

Διευθύντρια

Αναστασία-Χαρίκλεια Χριστοδούλου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σημειωτικής
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nata@itl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: nata.webpages.auth.gr
Τηλ. Γραφείο: 2310-997509, Κινητό: 6979499272, Fax. 2310997599

Αναπληρωτής Διευθυντής

Ευάγγελος Κουρδής
Αναπληρωτής Καθηγητής Σημειολογίας με εφαρμογές στη μετάφραση
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekourdis@frl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://auth.academia.edu/EvangelosKourdis

Αποστολή-Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 610/8-3-2016 και έχει ως αποστολή του:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής τα οποία συμμετέχουν ισότιμα, καθώς και άλλων Σχολών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο Σημειωτικής-Semiolab και προβλέπεται από τον νόμο.
3. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους, καθώς και με κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της εικόνας και της διαφήμισης
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τ. Α΄, αριθμ. 53)
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα (π.χ. νομικών περιπτώσεων, ως εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια) που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων

Έρευνα

Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:
(α) Σημειωτική κειμένου και εικόνας
(β) Σημειωτική πολιτισμικών και κοινωνικών θεμάτων και πρακτικών (λογοτεχνία, μετάφραση, κινηματογράφος, θέατρο, διαφήμιση, χώρος, καθημερινές πρακτικές)
(γ) Σημειωτική εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών (εκπαιδευτική νομοθεσία, σχολικά εγχειρίδια)

Ιδρυτικά μέλη του Εργαστηρίου Σημειωτικής

• Χριστοδούλου Αναστασία, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σημειωτική, nata@itl.auth.gr
• Ευάγγελος Κουρδής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σημειολογία με εφαρμογές στη μετάφραση, ekourdis@frl.auth.gr
• Νικόλαος Κόντος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Πολιτισμικές Σπουδές, ngkontos@enl.auth.gr
• Μιχάλης Κοκκώνης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Σύγχρονη Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές, kokonis@enl.auth.gr
• Αικατερίνη Ζάχου, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, zachu@del.auth.gr
• Δημήτριος Κουτσογιάννης, Τμήμα Φιλολογίας, Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στη Διδακτική της ελληνικής, dkoutsog@lit.auth.gr
• Ελένη Μπουτουλούση, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την Ανάλυση της Γερμανικής και Ελληνικής Γλώσσας, butulusi@del.auth.gr
• Ανθή Βηδενμάιερ, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης, antwie@del.auth.gr
• Τιτίκα Δημητρούλια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, titikad@gmail.com
• Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, kevangel@itl.auth.gr
• Ελένη Χοντολίδου, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Σχολική Παιδαγωγική, hodol@edlit.auth.gr
• Μαρία-Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Λαογραφία και Κοινωνική ανθρωπολογία, abak@hist.auth.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

• Αλέξανδρος Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : phaidon@arch.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://alexandroslagopoulos.academia.edu/
• Karin Boklund-Λαγοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Ανάλυσης Κειμένων, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: boklund@enl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.enl.auth.gr/staff/boklund.htm
•Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής Αμερικάνικης Λογοτεχνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kokonis@enl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.enl.auth.gr/instructor_en.asp?Id=28
• Χαρίκλεια (Λία) Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και του Πολιτισμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρονική διεύθυνση: liayoka@arch.auth.gr
Personal web page: http://auth.academia.edu/liayoka
• Λουκία Κωστοπούλου, ΕΔΙΠ με ειδίκευση στην Οπτικοακουστική μετάφραση-υποτιτλισμό, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση: lkostop@frl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://auth.academia.edu/LoukiaKostopoulou
•Γεώργιος Δαμασκηνίδης, Διδάκτορας Open University of London με ειδίκευση στην Πολυτροπική Σημειωτική και μετάφραση
Ηλεκτρονική διεύθυνση: damaskinidis@hotmail.com
Προσωπική ιστοσελίδα: http://auth.academia.edu/GeorgeDamaskinidis
•Παναγιώτης Ξουπλίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση: xouplidis@itl.auth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://aristoteleio.academia.edu/PanagiotisXouplidis

Συνεργαζόμενα Εργαστήρια

Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διευθυντής: Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.jour.auth.gr/?page_id=5733

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διευθύντρια: Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Γραμματισμών και Διδακτικής της Γλώσσας
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://languageculturelab.ece.uth.gr/

Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διευθύντρια: Τιτίκα Δημητρούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρίας και πράξης της μετάφρασης
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://digitalhumanitieslab.eu/en/

Συνεργαζόμενα Εργαστήρια Εξωτερικού

Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab), Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διευθυντής: Ευριπίδης Ζαντιδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://svclab.com/

South-East European Center for Semiotics Studies, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Διευθυντής: Kristian Bankov, Καθηγητής Σημειωτικής
Ιστοσελίδα Κέντρου: http://semiotics.nbu.bg/en/

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία: http://hellenic-semiotics.gr/
Punctum-International Journal of Semiotics: http://punctum.gr/