Παλαιό Κτίριο

Η παρουσίαση των χώρων ακολουθεί τη σειρά από τους χαμηλότερους προς τους υψηλότερους ορόφους