Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α. Π. Θ.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας