ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

Τα προπτυχιακά μαθήματα της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, προσφέρονται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ως Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν/ΥΕ ή Ελεύθερης Επιλογής/ΕΕ) και όλης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ως Ελεύθερη Επιλογή/ΕΕ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων/Σχολών του ΑΠΘ, αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους τούς το επιτρέπει.

  • ΙΕΑ 301, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού.Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους.

Τετάρτη, 18.30-21.00, έναρξη 7 Οκτωβρίου 2020 (διδασκαλία εξ αποστάσεως)

  • ΙΕΑ 302, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.

 Πέμπτη, 18.30-21.00, έναρξη 8 Οκτωβρίου 2020 (διδασκαλία εξ αποστάσεως)