ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Τα προσφερόμενα μαθήματα της Έδρας Ποντιακών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, είναι τα ακόλουθα:

 

ΙΕΑ 301 Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους.

 

Τετάρτη, 18.30-21.00, Αίθουσα: 111, 1ος όροφος Νέου Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

Έναρξη μαθημάτων: 13 Οκτωβρίου 2021.

 

ΙΕΑ 302 Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού
Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.

 

Πέμπτη, 18.30-21.00, Αίθουσα: 111, 1ος όροφος Νέου Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

Έναρξη μαθημάτων: 14 Οκτωβρίου 2021.

 

Τα αναφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ως Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν/ΥΕ ή Ελεύθερης Επιλογής/ΕΕ) και όλης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ως Ελεύθερες Επιλογές/ΕΕ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων/Σχολών του ΑΠΘ, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους τούς το επιτρέπει.

 

Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ το Μάιο του 2017 με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη.