ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημοσίως την χαρά και τα θερμά συγχαρητήριά μου στην Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή, Ομότιμη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. και νυν κάτοχο της έδρας English and Applied Linguistics στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, για την εκλογή της ως μέλους της Βρετανικής Ακαδημίας.

Η κ. Τσιμπλή υπηρέτησε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Σχολής του Α.Π.Θ. επί σειρά ετών (1996-2015, από το 2005 ως καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας) και διακρίθηκε για τη συμβολή της στο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο.

  • Διετέλεσε επανειλημμένα Διευθύντρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, καθώς και Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Κατά το 2013-15 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
  • Δίδαξε πληθώρα μαθημάτων Γλωσσολογίας και Ψυχογλωσσολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και είχε την επίβλεψη δεκάδων μεταπτυχιακών εργασιών και περίπου 20 διδακτορικών διατριβών.
  • Είχε την πρωτοβουλία της ίδρυσης του Εργαστηρίου Γλωσσικής Ανάπτυξης (https://www.enl.auth.gr/langlab/index.html) και τη διεύθυνσή του από το 2003 μέχρι την αφυπηρέτησή της. Υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, στους χώρους της ψυχογλωσσολογίας και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ανάμεσά τους τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα ΑΡΙΣΤΕΙΑ (2012-15: Ατομικές Διαφορές στην Ερμηνεία της Αναφοράς: Γλωσσικές και Γνωστικές Επιδράσεις, προϋπολογισμού 386.000 ευρώ) και ΘΑΛΗΣ (2012-15: Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ).

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αισθάνεται υπερήφανη για το γεγονός ότι συνάδελφος με δόκιμη θητεία στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Σχολής διακρίνεται στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. Εκτός από τα συγχαρητήρια εκφράζει και την ευχή να αποτελέσει η κ. Τσιμπλή μία καλή γέφυρα εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στην πρότερη και στην Σχολή που τώρα υπηρετεί.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει λεπτομέρειες για την διάκριση

https://www.thebritishacademy.ac.uk/news/the-british-academy-elects-84-new-fellows-recognising-outstanding-achievement-in-the-humanities-and-social-sciences/?fbclid=IwAR3TU1TX84Tt0gmaA7kFGteCyirm2aqqU0l9ZeCpHWgXI9sWpwOA3IPwKKo

 

Ο Κοσμήτορας

Κωνσταντίνος Γ. Μπίκος