Ψήφισμα της Κοσμητείας της ΦΛΣ για τον θάνατο του καθηγητή Σπυρίδωνα Σφέτα

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Σπυρίδωνα Σφέτα κορυφαίου επιστήμονος και διαπρεπούς πανεπιστημιακού δασκάλου, καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τιμώντας την προσφορά και την μνήμη του η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής αποφάσισε

Να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.  ΜΠΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ