Μεταπτυχιακά Μαθήματα Φύλου
Φιλοσοφικής Σχολής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Συμβολικά συστήματα: Ανθρωπολογία της συγγένειας, του φύλου και του προσώπου
Διδάσκουσα: Α. Μπακαλάκη
Κωδικός Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: ΛΑΚ 755

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογία

Εθνολογική και λαογραφική έρευνα
Διδάσκουσα: Ε. Σκουτέρη-Διδασκάλου
Κωδικός Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: ΛΑΚ 751

Θέματα Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Διδάσκουσα: Ε.-Β. Κοντοπούλου-Μπενβενίστε
Κωδικός Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: ΛΑΚ 752

Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

Γυναικείες σπουδές και εκπαίδευση: Αφηγήσεις γυναικών
Διδάσκουσες: Ε. Χοντολίδου, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου
Κωδικός Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής: ΠΜΠ 141

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τη μέθοδο της βιογραφίας και αυτο-βιογραφίας ως ερευνητικής μεθόδου προσέγγισης κειμένων. Ως παράδειγμα εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν αυτοβιογραφικά και βιογραφικά κείμενα Ελληνίδων αλλά και ξένων γυναικών. Η προσέγγιση των κειμένων θα γίνει παράλληλα με μεθόδους αφηγηματικής ανάλυσης