Σχετικές Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Αβραμίδου Βασιλική. Η διάσταση του φύλου στην αρθρογραφία των παιδαγωγικών περιοδικών του 19ου αιώνα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Αγγελή Αγγελική. Η εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1929 έως το 1985: συζήτηση – προτάσεις – νομοθετικές ρυθμίσεις. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Αλβανούδη Αγγελική, 2005. Η Συμβολή των Φεμινιστικών Θεωριών της Αποδόμησης στην Πρόσληψη της Σχέσης Γλώσσας και Φύλου. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Ανθυπατοπούλου Μαρία. Η ανάλυση του Παιδικού Περιοδικού τύπου κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με την οπτική του Φύλου: Φιλόστοργος Μήτηρ (1862-1866), Εφημερίς των Παίδων (1868-1893). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Αντωνοπούλου Ζωή-Μαρίνα. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Αρχάκης  Αργύρης, 1992. Το Φαινόμενο της Διακοπής στο Σχολικό Συνομιλιακό Πλαίσιο και η κατά Φύλα Διαφοροποίησή του. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Βαγιωνάκη Μαρία. Φεμινιστικά γυναικεία έντυπα (1975- 2000): ιδεολογικοί προσανατολισμοί και εκπαιδευτικές αντανακλάσεις. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Γάππα Σωτηρία. Η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ελληνική εκπαίδευση από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Δαλακούρα Αικατερίνη, 1997. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης (1854-1914). Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θηλέων στη Θεσσαλονίκη κατά το β' μισό του 19ου αιώνα. Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Δελάκη Μαρία. Η γυναικεία εκπαίδευση στην Κρήτη από τις αρχές του 19ου αιώνα έως την Ένωση με το επίσημο Ελληνικό Κράτος (1913). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Ελληνίδου Στέλλα, 2004. 'A Laying on of Hands': Black Women Writers Exploring Female  Bonding in African American Communities. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Ζυμβρακάκη Φανή, 1998. Κριτική Ανάλυση του Λόγου: Η Προώθηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Θεοδωράκη Αικατερίνη, 2006. Οι αντιλήψεις των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου για τα μαθήματα και τα επαγγέλματα των θετικών επιστημών και το φύλο. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Ψυχολογίας (επιβλέπουσα Β. Δεληγιάννη- Κουϊμτζή).

Ιωάννου Αικατερίνη. Η κοινωνική - εξελικτική θεωρία του Herbert Spencer (κοινωνικός δαρβινισμός) και η εκπαίδευση των γυναικών. Επιδράσεις στην ελληνική παιδαγωγική θεωρία και πράξη κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Καβούνη Ροδή. Η αντίληψη της έννοιας της φροντίδας από τις νηπιαγωγούς. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Καραμήτρου Φωτεινή. Οι παιδαγωγικές και γλωσσικές απόψεις της Πηνελόπης Δέλτα.Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Καρολίδου Σοφία, 2001. Γυναικεία αγωγή και εκπαίδευση. Διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού στους σημαντικότερους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Κοκογιάννης Κώστας. Φεμινιστική Παιδαγωγική: Η ανάδυση και η εξελικτική μετασχηματιστικά πορεία της. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Κοντορεπανίδου Γεωργία. Η διάσταση του φύλου και η παρουσία των γυναικών στην αρθρογραφία των παιδαγωγικών περιοδικών του α΄ μισού του 20ού αιώνα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Κοταμπίτση Μαρία, 2005. The Idea of Beauty and its Redefinition as a Fluid Field of the Female Body in Toni Morrison’s 'The Bluest Eye, Tar Baby, and Jazz ’. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Κ. Κίτση-Μυτάκου).

Κουμανδράκη Ειρήνη. Η έμφυλη διάσταση της σχολικής επίδοσης: Μελέτη περίπτωσης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Κουτμερίδου Μαριάνθη. Διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση (1974- 2004). Γυναίκες ακαδημαϊκοί. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Krack Lawrence Christine, 2010. Literature and Human Rights: The Fight Against Gender and Racial Discrimination in the Fiction of Buchi Emecheta and Caryl  Phillips. Πρόγραμμα UNESCO, Έδρα  ΑΠΘ (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Λαζαρίδου Ελένη, (σε εξέλιξη). Γυναίκες και Εξορία. Tομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Μ. Μικέ).

Λοάρη Φιλομήλα. Ο Μίλτος Κουντουράς και η παιδαγωγική του σκέψη και δράση τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα: Η «Ιερή Τριετία» στο Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Λογοθέτη Φωτεινή. Η Ειρήνη Λασκαρίδου και η συμβολή της στην ειδική αγωγή κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα: ο «Οίκος Τυφλών» (1906-1936). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Μαυρίδου Αναστασία. Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της Οικιακής Οικονομίας και των νοικοκυριών στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης από το 1929 μέχρι το 1977. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου). 

Παπαγιάννης Νικόλαος, 2004. Masculinities in Postmodern Science Fiction Cinema. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Παπαδημητρίου Μαρία, 2009. Explorations of the Posthuman in Octavia E. Butler's  Xenogenesis Trilogy. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Παπαδημητρίου Φανή. Η ηθική της φροντίδας και η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου). 

Παρασκευά Παρασκευή, 2001. Σαπφώ Λεοντιάς (1830-1900): Παιδαγωγικές απόψεις, εκπαιδευτική δράση, κοινωνική παρουσία. Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Παρλαμά Γιούλη, 2010. Τhe Ambiguity of Power in Margaret Atwood’s 'The Handmaid’s Tale’. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Κ. Κίτση-Μυτάκου).

Πατάκη Μάρθα. Η γυναίκα εκπαιδευτικός στα τέλη του 19ου αιώνα, στο μεσοπόλεμο και στο μετεμφύλιο. Προσεγγίσεις μέσα από αυτοβιογραφικά λογοτεχνικά κείμενα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου). 

Περράκη Ευαγγελία. Οι παιδαγωγικές απόψεις του Paulo Freire στη Φεμινιστική Παιδαγωγική. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου). 

Σακαρέλη Ελπινίκη, 2005. Performing Gender: The Case of Women Politicians in the Context of News Magazines. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Μ. Μακρή-Τσιλιπάκου).

Σωτηρίου Σοφία, 2004. Transforming a 'Rape Culture': American Personal-Trauma  Narratives as Tools of Awakening. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Τοπσακάλ Μαρία, 1995. Η Επίδραση του Γραμματικού Γένους στην Αντίληψη του Φύλου στην Ελληνική: Σύγκριση με την Αντίστοιχη Επίδραση στη Γερμανική και Αγγλική. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Φουτζιτζή Μαρία, 2004. The Supernatural and the 'Other' in African American Women's  Fiction of the Twentieth Century. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Δ. Παστουρματζή).

Χουρσούτογλου Βασίλειος. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου με βάση κείμενα του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρουσίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων", Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).