• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Βιβλιοθήκη: Βιβλιογραφική αναζήτηση – Βιβλιοθήκη ΑΠΘ
  • Ωρίων: Εργαλείο Σύνταξης Βιβλιογραφικών Παραπομπών
  • Wilson Web: Βιβλιογραφική βάση δεδομένων για θέματα οικονομικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημών καθώς και για θέματα εκπαίδευσης. Πρόσβαση μόνο μέσω τοπικού δικτύου του Α.Π.Θ. (αναγνώριση μέσω IP).
  • MLA: Η βάση περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εγγραφές για θέματα γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, λαογραφίας και γενικότερα ανθρωπιστικών επιστημών, από το 1963 έως σήμερα. Ευρετηριάζονται 4.000 σχεδόν επιστημονικά περιοδικά καθώς επίσης μονογραφίες, βιβλιογραφίες, papers και proceedings, κ.ά. Πρόσβαση μόνο μέσω τοπικού δικτύου του Α.Π.Θ. (αναγνώριση μέσω IP).