• Βάση Ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών ΑΠΘ : Πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ΑΠΘ (2003 και έπειτα)και διατίθενται στο διαδίκτυο. Πρόσβαση μόνο μέσω τοπικού δικτύου του Α.Π.Θ. (αναγνώριση μέσω IP).
  • Proquest: Για την αναζήτηση ξενόγλωσσων διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί κατά βάση σε ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ και σε αγγλοσαξονικές χώρες. Στη βάση αυτή δίνεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο των 24 πρώτων σελίδων των διατριβών που έχουν εκπονηθεί μετά το 1997.
  • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης : Περιλαμβάνει περίπου 13.500 διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1985 μέχρι σήμερα (5% της συλλογής από το 1932-1985). Η βάση καλύπτει το 80% της εκδοτικής παραγωγής και η ενημέρωσή της είναι συνεχής. Το υλικό είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του ΕΚΤ και μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο πλήρες κείμενο της κάθε διατριβής.)
  • Άρτεμις : Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας (διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, εσωτερικές (τεχνικές) αναφορές, σημειώσεις διδασκαλίας κ.α.)
  • Datasearch: Σελίδα αναζήτησης της Elsevier