“Πολυγλωσσία: Μύθοι, αλήθειες, έρευνα και ιστορίες” – Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Το εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ (http://ling-lab.lit.auth.gr/) σε συνεργασία με το δίκτυο του MultiMind (https://www.multilingualmind.eu/) και το Με2Γλώσσες (http://www.enl.auth.gr/me2glosses/)

Περισσότερα