Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Εξερ. 19-5-2021 – 28954 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπλ Προέδρου Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ

Περισσότερα