Κατάλογος Έντυπου Υλικού Α.Π.Θ.

Κατάλογος Πρόσβασης Κοινού (OPAC – Online Public Access Catalogue) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: περιλαμβάνει το υλικό όλων των Τμηματικών Βιβλιοθηκών καθώς και αυτό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. http://www.lib.auth.gr

Κάθε τεκμήριο που εντοπίζεται στον κατάλογο συνοδεύεται από τοπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • τη βιβλιοθήκη ή τις βιβλιοθήκες στις οποίες βρίσκεται (location),
  • τον ταξινομικό του αριθμό (call number),
  • τη δανειστική του κατάσταση (status),
  • το είδος του δανεισμού (loan type) και
  • αν είναι δανεισμένο την ημερομηνία επιστροφής (due date).

Κατάλογος Περιοδικών Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα έντυπα περιοδικά που βρίσκονται στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Κάθε τίτλος αναφέρει τον αριθμό ISSN, τη συχνότητα, τους τόμους, τα τεύχη, τις χρονιές και αν το περιοδικό συνεχίζει να είναι τρέχον ή μη. Ακόμα, αναφέρεται αν το περιοδικό διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή και από πότε, και παρέχεται link στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού για την ανάκτηση του πλήρους κειμένου, για την οποία απαιτείται η πρόσβαση μέσω Η/Υ με διεύθυνση IP του δικτύου του Α.Π.Θ.

Κατάλογος Περιοδικών Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής
(για τη σωστή λειτουργία του απαιτείται η χρήση του Internet Explorer)

Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στα περιοδικά που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή:

Κατάλογος Περιοδικών Διαθέσιμων σε Ηλεκτρονική Μορφή
(για τη σωστή λειτουργία του απαιτείται η χρήση του Internet Explorer)