Σχετικές Διδακτορικές Διατριβές

Αλβανούδη Αγγελική, 2013. Η Κοινωνική και Γνωσιακή Διάσταση του Γραμματικού Γένους. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Βασιλειάδης Βασίλης, 2007. Η Ιδεολογία της «Ανδρικής» και της «Γυναικείας» Γραφής στη Λογοτεχνική Κριτική του Μεσοπολέμου. Tομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Μ. Μικέ).

Γάππα Σωτηρία (σε εξέλιξη). Προωθώντας την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ελληνική εκπαίδευση. Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Δαλακούρα Κατερίνα, 2004. Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αι. – 1922). Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού. Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Δελάκη Μαρία (σε εξέλιξη). Διδασκάλισσες της Κρήτης, υποκείμενα της Ιστορίας. Αρχές 19ου αιώνα έως το τέλος της Κρητικής Πολιτείας. Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Καλαούζη Κωνσταντίνα, 2008. Η Ερωτική Επιθυμία σε Νεοελληνικά Πεζογραφικά Κείμενα του 19ου αιώνα. Ζητήματα Γραφής και Αναπαράστασης. Tομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Μ. Μικέ).

Παλάζη Χρυσάνθη (σε εξέλιξη).Φύλο και Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση): η περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων. Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (επιβλέπουσα Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου).

Σακαρέλη Ελπινίκη (σε εξέλιξη). Women in Power: Constructing Femininity and Authority. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Μ. Μακρή-Τσιλιπάκου).

Σπαθοπούλου Φιλομάχη (σε εξέλιξη). (Ηomo)erotic Relationships and Female Subjectivity in the Works of Jane Austen. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Κ. Κίτση-Μυτάκου).

Tatkenova Almira, 2010. Γένος και Φύλο στον Πολιτικό Λόγο: Αντιπαραθετική Ανάλυση Ελληνικής, Καζακικής και Ρωσικής. Tομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (επιβλέπουσα Θ.-Σ. Παυλίδου).

Ταχματζίδου Αικατερίνη (σε εξέλιξη). Images of theVictorianGoverness in 19th-Century BritishLiterature and the Construction of Female Subjectivity. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (επιβλέπουσα Κ. Κίτση-Μυτάκου).